coop.no 

VÅRE BUTIKKER

Coop Mega Extra Coop Byggmix Bergom Klær Sko Sport Power

Organisasjon

Coop Ottadalen BA er ett av landets best drevne samvirkelag. Det skal vi fortsatt være! Verden kring oss endrer seg stadig. Det betyr at vi hele tiden møter nye konkurranseforhold og utfordringer. Måten vi møter dem på, avgjør om kunden fortsatt vil velge oss framfor konkurrentene.Samvirkelaget har opp mot 4000 medlemmer/eiere. Coop Ottadalen omsatte for 167 mill. i 2017 , og har kring 85 ansatte. Laget driver butikker både innen dagligvarer og faghandel.

Styrerepresentanter:

Egil Barhaugen, Vågå, styreleder.
Eva Birgitta Stee, Bøverdalen, nestleder.
Magne Nyhus, Nordberg.
Øyvind Fjugstad, Coop Norge.
Anita Tråstad, Skjåk, observatør og sekretær.

Vara for disse:

Ingeborg Berge Båtnes, Vågå
Svein Rune Laingen, Lom
Randi Skjåkødegård, Nordberg

De ansatte styrerepresentantene er:

Camilla Aasen, Vågå 
Tor Erik Stamstad, Lom

Vara for disse er:

Dan Helge Jacobsen, Nordberg (vara)
Liv Randen, Nordberg (vara)
Ola Syver Stasviken, Vågå (vara)
Anne Ingebjørg Berg, Vågå (vara)
Gro Myren, Skjåk (vara)
Årsmøtet i Coop Ottadalen 2015


Representantskapets ledelse:


Ordfører:

Live Langøygard, Vågå

Varaordfører:

Ivar Turtum, Vågå

   


Medlemsvalgte representanter

Vararepresentanter for medlemsvalgte

Pål Ragnar Austrem, Vågå

Svein Kleiven, Lalm

Mona Skjedsvold, Vågå

Eilev Mundhjeld, Bøverdalen

Ivar Turtum, Vågå

Oluf Kvålshagen, Lom

Per Runningen, Garmo

Mari Gjeilo, Skjåk

John Nyland, Lom

Mariann Tundrali Rustad, Nordberg

Egil Olav Nyrnes, Lom


Magnhild Beate Galde, Lom


Sverre Gjeilo, Skjåk


Rannveig Brennhaug, Nordberg


Jan Erik Mæhlum. Skjåk


   


Ansattevalgte representanter

Vararepresentanter for ansattevalgte

Mona Flatum Bakke, Vågå

Per Kvernstuen, Garmo

Eva Lilleengen, Vågå

Gunn Magnhild Rusten, Skjåk

Arnhild Nyhus, Skjåk

Jørn Roger Hagen, Vågå

Siv Plassen, Nordberg


Rannveig Kveom, Lom


Bente Eggen, Bøverdalen


   


Kretsutvalg

VararepresentanterVågå Krets

Vågå Krets

Jens J. Hagen, Vågå (leder)

Øyvind Johansen, Vågå

Kari Bergdølmo, Vågå


Terje Kleiven, Lalm


   


Lom Krets

Lom Krets

Bente Flaten, Bøverdalen (leder)

Ingrid Biløygard, Lom

Marie Galaaen, Bøverdalen


Hans Langøygard, Garmo


   


Skjåk Krets

Skjåk Krets

Hans Steinar Gjerdet, Nordberg (leder)

Arne Bergon, Skjåk

Torgrim Rusten, Nordberg


Mariann Tundrali Rustad, Nordberg


   

Valgkomite


Vidar Bekkemellom, Vågå (leder)


Unni Merete Lund, Lom


Anne Kari Skjedsvold, Vågå


Bjørn Vike, Lom


Leif Risheim, Skjåk 

 

Svein Arne Bøje, Skjåk

 Tips en venn: